top of page

Theatergroep Heer Otto heeft met het project Pats!Boem! als doel dat de leerling in zijn eigen bewoording zijn visie kan motiveren ten aanzien van drie belangrijke, potentiële oorzaken van onveilige verkeerssituaties: het gebruik van smartphones, het gebruik van verdovende middelen en slechte zichtbaarheid tijdens verkeersdeelname op de fiets. Het doel is om jongeren meer bewust te maken van deze risicofactoren en wat ze kunnen doen om verkeersonveilige situaties te voorkomen.

Het gebruik van verdovende middelen

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven wat het effect is van het gebruik van verdovende middelen in het verkeer. 

 • Leerling kan drie soorten verdovende middelen benoemen. 

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven waarom verkeer en alcohol niet samengaan.

 • De leerling kan in eigen bewoording zijn visie duidelijk maken ten aanzien van verdovende middelen in het verkeer. 

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven waarom mensen gebruik maken van verdovende middelen.

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven welke keuze hij zal maken ten aanzien van gebruik van verdovende middelen in het verkeer. 

Het gebruik van een smartphone

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven wat het effect is van smartphones in het verkeer. 

 • De leerling kan naast smartphonegebruik drie verschillende afleidingen op de fiets benoemen.

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven waarom smartphonegebruik en verkeer niet samengaan.  

 • De leerling kan in eigen bewoording zijn visie duidelijk maken ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer.  

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven waarom mensen wel gebruik maken van de smartphone op de fiets.  

 • Waarnemings-vaardigheid: De leerling heeft tijdens de les kunnen ervaren welke beperkingen ons zicht heeft op objecten op telefoon afstand en vrij zicht.

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven welke keuze hij zal maken ten aanzien van smartphonegebruik in het verkeer.

 

Slechte zichtbaarheid

 • De leerling kan de drie middelen benoemen waardoor zij als verkeersdeelnemer zichtbaar zijn in het verkeer (verlichting, kleding en reflectoren). 

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven wat het nut is van fietsverlichting.

 • De leerling kan in eigen bewoording aangeven welke keuze hij zal maken ten aanzien van gebruik van verlichting in het verkeer. 

bottom of page